Construcció

Adequació de barreres de seguretat de Barcelona

CARACTERÍSTIQUES GENERALS (PROMOTOR)
  • Ajuntament de Barcelona
CARACTERÍSTIQUES GENERALS (Emplaçament)
  • En tota la ciutat de BARCELONA
Treballs realitzats
  • Realització del Projecte Constructiu
  • Execució de la direcció de les obres
  • Tràmits de permisos necessaris per a l’execució de les obres
Dades D’INTERÈS
  • 1800 m lineals de biones noves.
  • 806 m lineals de protecció per a motoristes.

Comenceu a escriure i premeu Retorn per cercar