Construcció

Aglomerat MAM Pg Colom (Barcelona)

CARACTERÍSTIQUES GENERALS (PROMOTOR)
  • Ajuntament de Barcelona
CARACTERÍSTIQUES GENERALS (Emplaçament)
  • Pg Colom (BARCELONA)
Treballs realitzats
  • Control qualitat de les proves de comportament de la mescla bituminosa
  • Direcció de les obres
  • Tràmits de permisos necessaris per a l’execució de les obres
Dades D’INTERÈS
  • Capa d’aglomerat MAM 22 bin 50/70 S

Comenceu a escriure i premeu Retorn per cercar