0
0

REDACCIÓ D’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PER ALS TREBALLS DE PARADA Integral DE MANTENIMENT 2020, PLANTA DE VALORITZACIÓ DE RESIDUS, PROPIETAT DE TERSA, A SANT ADRIÀ DE BESÓS

Anàlisi de tots els riscos associats a les diferents i múltiples tasques a realitzar durant els treballs de manteniment en una planta industrial de valorització de residus, durant els quals es [...]

0
0

SERVEIS DE DIRECCIÓ DE LES OBRES RELATIVES AL MANTENIMENT DE SENYALITZACIÓ HORITZONTAL, VERTICAL, INFORMATIVA URBANA I ABALISAMENT DE SEGURETAT VIÀRIA, ZONES EST/OEST (2019-2023)

El projecte consisteix a definir els treballs a programar i a realitzar per a un correcte manteniment de la senyalització de la ciutat de Barcelona així com el control de l’execució i el [...]