0

REDACCIÓ D’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PER ALS TREBALLS DE PARADA Integral DE MANTENIMENT 2020, PLANTA DE VALORITZACIÓ DE RESIDUS, PROPIETAT DE TERSA, A SANT ADRIÀ DE BESÓS

Anàlisi de tots els riscos associats a les diferents i múltiples tasques a realitzar durant els treballs de manteniment en una planta industrial de valorització de residus, [...]