0

SERVEIS DE DIRECCIÓ DE LES OBRES RELATIVES AL MANTENIMENT DE SENYALITZACIÓ HORITZONTAL, VERTICAL, INFORMATIVA URBANA I ABALISAMENT DE SEGURETAT VIÀRIA, ZONES EST/OEST (2019-2023)

El projecte consisteix a definir els treballs a programar i a realitzar per a un correcte manteniment de la senyalització de la ciutat de Barcelona així com el control de l’execució i el [...]

0

PROJECTE CONSTRUCTIU DE TREBALLS DE REPOSICIÓ DELS VIALS D’ACCÉS A LA PRESA DE SUSQUEDA I A LA PRESA DE PASTERAL I REPOSICIÓ DE LA LINEA F.O. ENTRE LA C.H. I LA PRESA DE SUSQUEDA

El projecte va consistir en la definició i supervisió dels treballs a realitzar per a refer un tram de la carretera d’accés a la presa de Susqueda i Pasteral.Dins del projecte també es van [...]

page 1 of 2