Infraestructures Eléctriques

Derivació LAAT E/S 132 kV Olot – Salt a SE Bescanó (Girona)

CARACTERÍSTICAS GENERALES
 • Promotor: ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SLU
 • Emplaçament: BESCANÓ (GIRONA)
TREBALLS REALITZATS
 • Control de qualitat d’execució
 • Direcció ambiental
 • Comissió de seguiment ambiental
 • Coordinació de Seguretat i Salut
 • Revisió Pla Gestió Ambiental de la obra
 • Emissió d’informes d’inici i finalització de treballs per a l’ administració ambiental
 • Redacció i edició del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals
 • Pla de prevenció d’Incendis Forestals
DADES D’INTERÈS
 • Tensió nominal: 132 kv
 • Longitud: 4.039 m

Comenceu a escriure i premeu Retorn per cercar