DIRECCIÓ D’OBRA SOBRE EL RIU TENES A LLIÇÀ D’AMUNT

Es projecta la construcció d’un nou pont que millorarà la comunicació entre el municipi de Lliçà d’Amunt (Barcelona) i el bosc del Pinar, creuant sobre la riera de Tenes. Aquesta infraestructura, que farà de connexió amb el nucli urbà de la població, suposarà una millora del camí per a la circulació de vianants i bicicletes.

IPLAN ha estat adjudicada per a la direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut de les obres que s’aplicaran en aquest projecte.

Comenceu a escriure i premeu Retorn per cercar

Subestacion prensa