ENGINYERIA, OBRA CIVIL I EDIFICACIÓ

Iplan Gestión Integral de S.L. ofereix als seus clients, un servei àgil, dinàmic i de màxima qualitat. Per a això compta amb els mitjans humans, tècnics i l’experiència necessària pel desenvolupament dels treballs d’Enginyeria, Direcció d’Obra, Project Management i Consultoria de qualsevol infraestructura civil o d’edificació, promogudes tant des del sector públic com privat, tant en el desenvolupament noves infraestructures, o el manteniment d’infraestructures ja existents.

L’experiència desenvolupada pels nostres tècnics fa possible l’optimització dels Projectes tenint en compte les necessitats dels nostres clients. Aprofitem les sinergies amb la resta dels departaments i personal d’Iplan, per poder oferir productes integrals a mida.

CLIENTS QUE CONFIEN EN NOSALTRES

enel
e-distribucion-1
gramenet
ayuntament-de-barcelona-black
amb-1

CLIENTS QUE CONFIEN EN NOSALTRES

.

ENGINYERIA BÀSICA I CONSULTORIA

Iplan Gestión Integral S.L. disposa d’un equip multidisciplinari de tècnics qualificats, amb experiència i les millors tecnologies disponibles per dur a terme les següents actuacions:

– Redacció de Projectes
– Revisió / Auditoria de Projecte
– Estudis de viabilitat
– Direcció d’Obra
– Assistència tècnica
– Càlcul d’Estructures
– Topografia
– Estudis Hidràulics i hidrològics
– Redacció de Projectes AS-Built

Projectes revellants

.

REDACCIÓ DE PROJECTES

Iplan Gestión Integral S.L. disposa d’un equip multidisciplinari de tècnics qualificats, amb experiència i les millors tecnologies disponibles per dur a terme les següent actuacions:

– Redacció de projectes executius i constructius per a la posterior licitació i realització dels mateixos, per part tant de promotors públics com privats

Projectes revellants

PROJECTE CONSTRUCTIU DE TREBALLS DE REPOSICIÓ DELS VIALS D’ACCÉS A LA PRESA DE SUSQUEDA I A LA PRESA DE PASTERAL I REPOSICIÓ DE LA LINEA F.O. ENTRE LA C.H. I LA PRESA DE SUSQUEDA

El projecte va consistir en la definició i supervisió dels treballs a realitzar per a refer un tram de la carretera d’accés a la presa de Susqueda i Pasteral.Dins del projecte també es van [...]

.

DIRECCIONS D’OBRA I ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES

Iplan Gestión Integral S.L. disposa d’un equip multidisciplinari de tècnics qualificats, amb experiència i les millors tecnologies disponibles per dur a terme les següents actuacions en infraestructures civils i d’edificació:

– Direccions d’Obra de projectes d’obra nova
– Direccions Facultatives de la gestió de manteniment

Projectes revellants

Comenceu a escriure i premeu Retorn per cercar