Expropiacions

IPLAN prepara la documentació precisa i realitza les gestions necessàries per assegurar l’èxit en tot el procés d’expropiació:

  • Declaració d’Utilitat Pública
  • Treballs de camp: Valoracions i Peritatges
  • Mutu Acord
  • Expedient d’Expropiació
  • Expedient de Just Preu
  • Aixecament d’Actes Prèvies i Ocupació
  • Aixecament d’Actes de Pagament
  • Realització de fulls d’apreuament
  • Inscripció en el Registre de la Propietat
Expropiations
Enginyeria-Consultoria"
Project-Management
Legalizaciones

Comenceu a escriure i premeu Retorn per cercar