Futur col·lector d’aigua a executar en el terme municipal de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)

Implantació de la servitud de pas.
Assistència tècnica en la investigació de finques i localització de propietaris afectats per a la instal·lació. Negociació dels mutus acords per a la implantació de la servitud de pas i gestió del procediment d’expropiació per a aquelles finques de propietaris que no s’avinguin al mutu acord.

Comenceu a escriure i premeu Retorn per cercar