Infraestructures Eléctriques

LSMT 25 kV Riba 1 i Riba 2 a SE Montblanc

CARACTERÍSTIQUES GENERALS
  • Promotor: ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U.
  • Emplaçament: MONTBLANC (TARRAGONA)
TREBALLS REALITZATS
  • Identificació de condicionants ambientals, socials i tècnics
  • Assistència en la tramitació del projecte
  • Redacció de Pla Especial
  • Redacció d’Informe Ambiental
  • Redacció d’Estudi d’impacte i Integració Paisatgística.
DADES D’INTERÈS
  • Tensió nominal: 25 kV
  • Longitud: 4.760m

Comenceu a escriure i premeu Retorn per cercar