MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE DEMOGRÀFIC

La incorporació d’instal·lacions de producció a partir de fonts d’energia renovable pot comportar, com a efecte col·lateral, l’aparició de certs riscos en la seguretat de subministraments d’energia elèctrica. Es per això pel que han d’articular el conjunt d’instruments que permetin garantir-la.
El Ministeri ha sotmès a informació pública el projecte d’ordre pel qual es creen unes mercaderies de capacitat en el sistema elèctric espanyol per a la Transició Ecològica i per Repte Demogràfic.
Aquesta Regulació resulta clau per al compliment dels Objectius de l’Estratègia d’Emmagatzematge Energètic, aprovada pel Govern el passat mes de febrer, que prevé disposar d’una capacitat d’emmagatzematge total d’uns 20 GW en 2030.

Comenceu a escriure i premeu Retorn per cercar