NOU COL·LECTOR D’AIGÜES A RIERA DE GAIÀ

L’Agència Catalana de l’Aigua preveu l’execució d’un nou col·lector per al sistema de sanejament d’Altafulla i del sector nord-est del Catllar, millorant-ne el funcionament i ajustant-lo a la normativa vigent.

Aquesta actuació s’emmarca en el que preveu l’article 11 de la Llei 10/2011, de 29 de desembre, que permet la declaració d’ocupació urgent dels béns i els drets afectats per un projecte d’obra hidràulica d’interès prioritari per la Generalitat.

Iplan ha estat adjudicatària del contracte per a l’assistència tècnica en el procés d’expropiació de béns i drets afectats per aquest, l’abast del qual s’estén al conjunt de tasques tant prèvies com posteriors a realitzar per a la consecució de l’objectiu final de l’expropiació.

Comenceu a escriure i premeu Retorn per cercar

Incasol