NOU DECRET DE LLEI I AFECTACIONS

El passat 27 d’octubre, en el DOGC, del Decret Llei 24/2021, de 26 d’octubre, d’acceleració del desplegament de les energies renovables que modifica el Decret Llei, 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a energies renovables. 

Les principals novetats que incorpora el Decret Llei 24/2021 i que ens afecten són les següents:

– Afavoreix la participació d’actors locals (Ajuntaments i ciutadania).

– Ordena la formulació d’una planificació territorial per a la generació d’energies renovables a Catalunya (incloses les línies d’evacuació), en el termini de 6 mesos des de l’entrada en vigor del Decret Llei.

– Es redefineixen els criteris específics per a la implantació de parcs eòlics i plantes fotovoltaiques.

– S’inclouen millores d’acceptació social, que impliquen:

  • Aportar el compromís, amb anterioritat a la informació pública del projecte, del 50 % dels terrenys agrícoles privats sobre els que es projecta la planta fotovoltaica o la cimentació dels aerogeneradors, inclosos els terrenys de la subestació elèctrica i exclosos els accessos i línies d’evacuació. 
  • Oferir una participació local del projecte d’un 20 % de la seva propietat o del seu finançament.

– Desapareix la consulta de viabilitat prèvia de l’emplaçament a la Ponència d’Energies Renovables.

– Per a poder sol·licitar la DUP (Declaració d’Utilitat Pública) de forma conjunta a l’autorització administrativa prèvia, caldrà justificar la consecució del 85 % de la superfície privada ocupada.

– Estableix un règim de transitorietat que actualment està sent interpretat per l’Assessoria Jurídica de la Direcció General d’Energia i formulada, com a consulta, al Govern, per quant no queda clar com s’ha d’aplicar respecte a projectes que ja s’havien iniciat anteriorment.

Comenceu a escriure i premeu Retorn per cercar

nos expandimos territorialmenteNUEVO COLECTOR DE AGUAS EN RIERA DE GAIÀ