NOU VISOR AMBIENTAL

La Generalitat de Catalunya ha publicat un visor ambiental amb dades d’energies renovables!

Ara ja pots consultar la base cartogràfica corresponent a les instal·lacions eòliques en funcionament i als projectes de parcs eòlics i solars a Catalunya.

http://mediambient.gencat.cat/es/05_ambits_dactuacio/avaluacio_ambiental/energia_eolica/visor/

Comenceu a escriure i premeu Retorn per cercar