NOVA PUBLICACIÓ AL BOE

El passat 28 de juliol es va publicar al BOE l’anunci d’informació pública de l’tràmit d’autorització administrativa prèvia i estudi d’impacte ambiental del conjunt de parcs eòlics denominat “Clúster Begues_539 AC- MAT” en desenvolupament a Aragó que subministraran electricitat a Catalunya a través de la LAAT a 400 kV amb evacuació de la generació subestacions ubicades a Catalunya. La tramitació s’efectuarà pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
Us adjuntem el link:
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-34274

Comenceu a escriure i premeu Retorn per cercar