NOVA PUBLICACIÓ AL BOE

El passat 30 de desembre de 2020 van publicar al BOE el Reial Decret 1183/2020, pel qual es regula l’accés i la connexió a la xarxa de transport i distribució d’energia elèctrica. En ella es realitza el desplegament reglamentari de les condicions d’accés i connexió a la xarxa que indica l’article 33 de la Llei 24/2013 de l’Sector Elèctric.

Com ens afecta?

-Mitjançant aquest Reial decret s’elimina l’obligació de l’anterior normativa de manera que sigui el sol·licitant el que, mitjançant el procediment únic establert en el mateix, es relacioni directament amb el gestor de la xarxa de transport i distribució que a més disposaran de plataformes web dedicades seva gestió, tramitació i informació.

– Desapareix la figura de l’interlocutor únic de nus (IUN) excepte per a expedients ja iniciats.

– Per condicionar l’autorització administrativa de les infraestructures d’evacuació a la presentació per part dels titulars d’aquestes línies d’evacuació d’un document que acrediti l’existència d’un acord vinculant per a l’ús compartit de les mateixes per part de tots els titulars de permisos d’accés i de connexió en la mateixa posició de línia.

Comenceu a escriure i premeu Retorn per cercar