PLÀ DIRECTOR EN MARXA

IPLAN participarà en diverses fases de l’Etapa 1 dins del Pla Director 2019 realitzant les tasques de Coodinació de Seguretat i Salut.
Aquestes consistiran en la intervenció estructural en edificis de nínxols dels cementiris de Collserola, Montjuïc, Sant Andreu, Poblenou, Horta, Les Corts, Sant Gervasi i Sarrià per Cementiris de Barcelona S.A.U.
Aquest plà és l’expressió tècnica principal de la política de la Generalitat de Catalunya en matèria de cooperació a el desenvolupament, s’elabora amb una periodicitat quadriennal i fixa les prioritats geogràfiques i sectorials de el període, els objectius estratègics, els productes i els resultats que es pretenen obtenir, així com els recursos humans, materials, econòmics o de gestió necessaris per a la seva consecució.

Comenceu a escriure i premeu Retorn per cercar