Construcció

Plataforma única amb “chipi” Planeta (Barcelona)

CARACTERÍSTIQUES GENERALS (PROMOTOR)
  • Districte de Gràcia (Ajuntament de Barcelona)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS (Emplaçament)
  • C/Planeta entre Virtut i Pere Serafí(BARCELONA)
Treballs realitzats
  • Control qualitat de las proves de comportament de la mescla bituminosa
  • Direcció de les obres
  • Tràmits de permisos necessaris per a l’execució d’obres
Dades D’INTERÈS
  • Capa d’aglomerat 16 surf 50/70 D amb adició manual d’àrid de color tipus “chipi”

Comenceu a escriure i premeu Retorn per cercar