RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS A LA CENTRAL HIDROELÈCTRICA DE PASTERAL

La borrasca Glòria de 2020 va causar estralls a tot Catalunya, i la central Hidroelèctrica de Pasteral ubicada al Riu Ter no va ser una excepció. És per això que s’ha vist la necessitat de renovar part de la infraestructura i dels equips hidràulics de captació de la central.

Iplan durà a terme els serveis de redacció d’un mur submergit de dos metres d’alçada a l’interior del canal de captació sol·licitat per l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) perquè en properes intervencions de neteja del canal no hagi de buidar l’embassament per sota una cota determinada. Per això es farà una campanya Geotècnica-Geofísica marina per determinar els paràmetres i les característiques del subsòl de l’embassament.

També es farà la redacció d’un projecte bàsic de renovació dels equips de la captació segons la solució establerta a l’Estudi d’alternatives de les actuacions de millora als elements hidràulics de la captació del Pasteral, redactat per ATL ens d’Abastament de Aigua Ter-Llobregat al novembre del 2020.

Comenceu a escriure i premeu Retorn per cercar

Iplan ha conseguido un contrato marco para los servicios de ingeniería y soporte técnico al Departamento de Oficina Técnica de Aigües de Manresa S.A. RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE PASTERAL