Infraestructures Eléctriques

SE Bescanó 400/132 kV

CARACTERÍSTIQUES GENERALS
 • Promotor: ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SLU
 • Emplaçament: BESCANÓ (GIRONA)
TREBALLS REALITZATS
 • Suport d’enginyeria
 • Project Management
 • Coordinació de Seguretat i Salut
 • Direcció d’execució d’obra
 • Direcció ambiental
 • Tramitació y permisos
DADES D’ INTERÉS
 • Tipología: Mixta blindada (GIS interior i Transformadors intemperie)
 • Tensió nominal: 400/132 kV
 • Potència: 315 MVA

Comenceu a escriure i premeu Retorn per cercar