Infraestructures Eléctriques

SE Eixample 220/25/11 kV

CARACTERÍSTIQUES GENERALS
 • Promotor: ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SLU
 • Emplaçament: Pza. Princeps de Girona, Barcelona
TREBALLS REALITZATS
 • Desenvolupament d’enginyeria
 • Project Management
 • Tramits, Legalitzacions i Permisos
 • Direcció facultativa
 • Coordinació de Seguretat i Salut
 • Direcció ambiental
DADES D’INTERÈS
 • Tipologia: interior Blindada, GIS 145kV Doble Barra
 • Tensió nominal: 220/25 kV
 • Potència: 180 MVA

Comenceu a escriure i premeu Retorn per cercar