Infraestructures Eléctriques

SE Guixeres 220/25 kV

CARACTERÍSTIQUES GENERALS
 • Promotor: ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SLU / RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA SA
 • Emplaçament: BADALONA (BARCELONA)
TREBALLS REALITZATS
 • Suport d’enginyeria
 • Project Management
 • Coordinació de Seguretat i Salut
 • Direcció d’execució d’obra
 • Direcció ambiental
 • Tramitació i permisos
DADES D’INTERÈS
 • Tipologia: Mixta blindada (GIS interior i Transformadors intempèrie)
 • Tensió nominal: 220/25 kV
 • Potència: 120 MVA

Comenceu a escriure i premeu Retorn per cercar