Construcció

Talús Club Nàutic Montjuïc (Barcelona)

CARACTERÍSTIQUES GENERALS (PROMOTOR)
  • Departament de Xarxes Viàries (Ajuntament de Barcelona)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS (Emplaçament)
  • Talús comprés entre C/ Segura i el Club de Natació de Montjuïc.
Treballs realitzats
  • Realització de la solució constructiva.
  • Execució de la direcció de les obres
  • Tràmits de permisos necessaris per a l’execució de les obres
Dades D’INTERÈS
  • Gunitat amb formigó projectat, col·locació de malla d’acer i geomalla de fibres orgàniques.
  • 2350 m2 d’actuació