Construcció

Talús Lilà (Barcelona).

CARACTERÍSTIQUES GENERALS (PROMOTOR)
  • Departament de Xarxes Viàries (Ajuntament de Barcelona)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS (Emplaçament)
  • C/ Lilà (BARCELONA)
Treballs realitzats
  • Realització de la solució constructiva.
  • Execució de la direcció de les obres
  • Tràmits i permisos necessaris per a l’execució de les obres
Dades D’INTERÈS
  • Execució de mur de gabions de 4,5 metres d’altura i 3m de ample en la base.
  • 25 m lineals de mur de gabions

Comenceu a escriure i premeu Retorn per cercar