Construcció

Urbanització C/ Plutó (Barcelona)

CARACTERÍSTIQUES GENERALS (PROMOTOR)
  • Departament de Xarxes Viàries (Ajuntament de Barcelona)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS (Emplaçament)
  • C/Plutó entre Pl. Isop i C/Arenys (BARCELONA)
Treballs realitzats
  • Direcció de las obres
  • Tràmits de permisos necessaris per a l’execució de les obres
Dades D’INTERÈS
  • Renovació total calçada i vorera
  • Canalització dels serveis afectats (aigua, llum, gas, enllumenat, línies de mesura tensió)
  • 1850 m2 de urbanización

Comenceu a escriure i premeu Retorn per cercar