Enginyeria Consultoria

IPLAN, ofereix als seus clients, un servei àgil, dinàmic i de màxima qualitat, realitzant des d’estudis de viabilitat o Enginyeria Bàsica fins a Projectes de Detall amb tot el seu contingut. L’experiència dels tècnics d’IPLAN fa possible l’optimització dels Projectes tenint en compte les necessitats dels clients.

 • Subestacions elèctriques
 • Línies elèctriques d’Alta, Mitja i Baixa Tensió.
 • Centres de Distribució
 • Instal·lacions elèctriques industrials i sector terciari
 • Control i Proteccions
 • Telecontrol
 • Comunicacions
 • Edificació i Urbanització
 • Naus industrials
 • Estudis bàsics de Seguretat i Salut
 • Estudis d’Impacte Ambiental
 • Plans de Manteniment
Enginyeria-Consultoria"
Project-Management

Comenceu a escriure i premeu Retorn per cercar