Infraestructures Eléctriques

Línia Aèria 110 kV DC SE Montsià-SE Maestrazgo

CARACTERÍSTIQUES GENERALS
  • Promotor: ELECTRA DEL MAESTRAZGO
  • Emplaçament: TARRAGONA/CASTELLON
TREBALLS REALITZATS
  • Revisió PGA de l’obra
  • Comissió de seguiment ambiental
  • Supervisió ambiental de l’obra
  • Emissió d’informes d’inici i finalització de treballs per a l’Administració Ambiental
  • Coordinació de Seguretat i Salut
  • Direcció Ambiental
Dades D’INTERÈS
  • Tensión nominal 110kV
  • Longitud 5.586 m + 2.554 m

Comenceu a escriure i premeu Retorn per cercar